Fairtrade

Å markedføre sitt varemerke sammen med Fairtrade skaper økt tillit og vitner om bevissthet. 
Bestill produkter som støtter Fairtrade sitt råvareprogram.
Hver gang du velger disse produktene bidrar du til at:
• Bøndene og arbeiderne får bedre økonomiske villkår  •  Fairtrade-premier til investeringer i lokalsamfunnet og virksomheter  
• Barnearbeid og diskriminering motvirkes  •  Demokratiutvikling og organisasjonsrett fremmes  •  Miljøhensyn og økologiske produkter fremmes